analog

Tradiční fotografie mě očarovala na samém začátku studia na Anežce. Miluji historii, fotografické technologie a především dějiny umění. Analogovou fotografii řadím za návrat do dob dávno minulých, která má své podivné a krásné kouzlo. Považují tuto techniku za výraz umění, kterou dopředu doprovází promyšlená koncepce, zorné pole, osvětlení a samozřejmě i emoce.  

Analogová fotografie má prvky originality i maximálního minimalismu, což je mi vlastní a vykazuji tím dotek sentimentu, romantismu a nedokonale dokonalé krásy. 

Fotit na kinofilm nebo svitkový film o omezeném počtu snímků je výrazem určité unikátnosti. Vyvolávání a zvětšování takovýchto snímků musí být pro každého analogového fotografa vrcholem tvoření. 

Analogové techniky by měly být proto vnímány a přijímány lépe než digitální.